Hart van Licht


Gij – Gij zijt ’t Licht
’t Licht voor de wereld
’t Licht van ons hart

Ik – ik ben een Licht
een Licht voor de wereld
een Licht voor mijn hart

Wij – wij zijn ’t Licht
’t Licht van de wereld
een Licht voor ons hart

Jij – jij hoort er ook bij
jij bent een van mij
deel toch je smart
open je hart

Jij – jij bent een Licht
’t Licht van de wereld
’t Licht van mijn hart

Ontvangen uit de Goddelijke Bron, Die universeel is voor alle levende wezens.  (Ma. 26 Nov. 2007)
Gezegend – Prettig – Blij Kerstfeest voor U en de Uwen – in Vrede.
Pieternella Jannetje


☼  ♥  ♥  ☼
1e: Om deze “Prayer” op internet te plaatsen – en (indien haalbaar) te vertalen in een taal die jij kent, en dit te verzenden naar iemand die die taal kan lezen of voorlezen en deze persoon ’t zelfde verzoek te doen. Laat een evt. taalobstakel je niet weerhouden! Zo zal deze “Prayer” een keten van Licht & Liefde worden vanuit ’t hart van Mededogen.

2e: Mij te laten weten waar de vertaling op het internet geplaatst is, zodat ik daar naartoe kan linken. Adres: yce@yogacentrumermelo.nl o.v.v. "Prayer Hart van Licht".

P.s. Hier zijn geen kosten aan verbonden en het brengt ook geen geld op, wel:

Licht + Liefde = Mededogen L+L=M
Light + Love = Compassion L+L=C


   
                                            Doen – Nu. dank, PJ.


Heart of Light


Thou – Thou art the Light
the Light for the world
the Light of our heart

 
I – I am a Light
a Light for the world
a Light of my heart


 
We – we are the Light
the Light of the world
a Light of our hearts


You – you also belong to it
you are a part of me
do share your grief
open your heart

You – you are a Light
the Light of the world
the Light of my heart


Received from the Divine Source, Who is Universal for all living beings.  (Mo., Nov 26th, 2007)
Blessed – Merry Christmas to you and to your loved ones – in peace.
Pieternella Jannetje


☼  ♥  ♥  ☼Respectful request:

1st: To put this Prayer on the internet – and (if possible) to translate it into a language you are familiar with, send it to a friend of yours, and ask that person to do the same thing. If you're not sure of a particular translation: no problem at all. Thus this Prayer will form a chain of Light & Love from the Heart of Compassion.

2nd: To let me know of the whereabouts of the translation on the internet, so that I can provide a link towards it. Address: yce@yogacentrumermelo.nl
"Prayer Heart of Light".


P.s. It won't cost you a penny, nor does it bring in any money, but:

Light + Love = Compassion L+L=C


   
                                            Please act – Now. Thank you, PJ.